Wie is Satoshi Nakamoto?

Het is misschien wel het grootste mysterie van het internet. Wie is toch de persoon die schuilgaat achter het pseudoniem Satoshi Nakamoto? Wie is toch de bedenker van Bitcoin? Tot op de dag van vandaag hebben we eigenlijk nog geen flauw idee welk genie dit ingenieuze protocol bedacht heeft en daarmee het startsein heeft gegeven voor de cryptocurrency-revolutie.

De eerste stappen voor Bitcoin werden gezet in 2007 met het schrijven van de code voor het protocol. Vervolgens publiceerde Nakamoto op 31 oktober 2008 het bekende whitepaper en lanceerde het blockchain netwerk kort daarna in januari 2009. Om precies te zijn gebeurde dit op 3 januari 2009 en werd het eerste block gemined met daarin verwerkt de tekst: “The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks”. Het ging om de titel van een coverstory van de London Times over de belabberde staat waarin de economie op dat moment verkeerde. Op subtiele wijze geeft Satoshi Nakamoto daarmee aan dat Bitcoin ook een politiek statement is. Bitcoin is een kritiek en levende reactie op het wereldwijde financiële systeem.

satoshi-bitcoin-btc-creator.png


Van de publicatie van de whitepaper tot de mysterieuze verdwijning

De ontwikkeling van Bitcoin startte in 2007 met de eerste stukjes code die door Nakamoto werden geschreven. Nadat hij het protocol helemaal had uitgedacht publiceerde hij in 2008 de whitepaper in een mailinglijst voor cypherpunks. Dit zijn mensen die privacy enorm hoog in het vaandel hebben en actief strijden om het gebruik van cryptografie en andere privacy-beschermende technologieën te promoten. Een bekende cypherpunk is bijvoorbeeld Julian Assange, de man die in 2008 WikiLeaks oprichtte. Na de publicatie van de whitepaper duurde het iets meer dan twee maanden voordat het netwerk live ging. In de tussentijd had Nakamoto een flinke groep enthousiastelingen om zich heen verzameld die met hem werkten aan de verdere ontwikkeling van het protocol.

Na twee jaar hevig verwikkeld te zijn geweest in de Bitcoin-community, kondigde Nakamoto aan de leiding van het project over te dragen aan Gavin Andresen. In december 2010 leverde hij zijn laatste bijdrage en sindsdien is er weinig meer van Nakamoto vernomen. In de lente van 2011 keerde hij terug om een laatste keer van zich te laten horen. In een post op het Bitcoin-forum liet hij weten dat hij ondertussen bezig was met andere dingen en dat Bitcoin in goede handen was bij Gavin Andresen en de rest van de community. Dit waren de laatste woorden van de mysterieuze bedenker van Bitcoin. Sinds zijn verdwijning zijn de vraagtekens rondom zijn identiteit alleen maar toegenomen. Tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk of Nakamoto een man of een vrouw is en weten we zelfs niet of het gaat om één persoon of een groep van personen.

Voordat we de hoofdverdachten voor het zijn van Satoshi Nakamoto voor jullie bespreken, gaan we het eerst hebben over het belang van het anoniem blijven van de mysterieuze man of vrouw achter Bitcoin.

Waarom is het anoniem blijven van Satoshi Nakamoto zo belangrijk voor Bitcoin?

De identiteit van de persoon achter Satoshi Nakamoto is al meer dan tien jaar een groot mysterie. Het meest interessant van dit hele vraagstuk, is dat het waarschijnlijk helemaal geen toeval is dat we niet weten wie de bedenker van Bitcoin is. Voor het slagen van Bitcoin is het namelijk essentieel dat geen enkel persoon of bedrijf de macht heeft om de toekomst van de munt te bepalen. De regels worden door het gehele netwerk van deelnemers bepaald. Aan dit netwerk kan, zonder uitzondering, door iedereen worden deelgenomen en in die zin zou je kunnen zeggen dat Bitcoin de democratisering van ons geld is. Het innovatieve aan Bitcoin is dat het een beest zonder hoofden is. Er is geen aanwijsbare machthebber binnen het systeem. De zekerheid dat de regels niet zomaar ineens door iemand veranderd kunnen worden maakt Bitcoin zo waardevol.

Neem bijvoorbeeld het totale aantal bitcoins dat ooit in omloop zal komen. Dit aantal is in de code vastgelegd en gemaximeerd op 21 miljoen. Om dat te veranderen moet je het merendeel van het netwerk ervan overtuigen dat het voor hen waardevol zou zijn om het maximale aantal bitcoins te verhogen. De kans dat zoiets zou gebeuren is ontzettend klein, omdat het niet in het voordeel van het netwerk is. Dat zou namelijk betekenen dat iedere bitcoin relatief minder waard zou worden. De kracht van een daadwerkelijk decentrale cryptocurrency is dat de regels transparant zijn en niet veranderd kunnen worden, tenzij het gaat om een verbetering waar het merendeel van het netwerk het mee eens is.

Bij veel cryptocurrencies zie je dat de munt wel enigszins gedecentraliseerd is, maar dat de totale computerkracht achter het netwerk niet in de buurt komt van dat van Bitcoin. Daarnaast zijn deze munten vaak opgezet door een bedrijf of een aanwijsbare groep van mensen die formeel of feitelijk de leiding over het project hebben. Zij mogen de regels bepalen of de community neemt alle veranderingen en verbeteringen klakkeloos van ze over. In feite verschillen deze cryptocurrencies niet veel van het door overheden uitgegeven en gecontroleerde geld.

Een andere reden waarom het belangrijk is dat Satoshi Nakamoto naar de achtergrond is verdwenen, is zijn enorme stack van, naar schatting, 1 miljoen bitcoins. Met deze berg aan bitcoins zou hij in één klap de hele markt kunnen slopen. Tot nu toe zijn ze echter nog nooit bewogen en zijn er goede redenen om aan te nemen dat dit ook niet meer zal gebeuren. Op het moment dat één van de coins in beweging komt, zal de markt daar waarschijnlijk meteen op reageren. Waarom dit waarschijnlijk niet meer zal gebeuren? Satoshi had op het moment van de Bitcoin Cash fork ongeveer 1 miljoen Bitcoin Cash kunnen claimen en de munt kunnen slopen. Dit heeft hij niet gedaan, en zo zijn er meer momenten waarop het logisch zou zijn geweest als hij iets met zijn bitcoins had gedaan. Wellicht kan hier er niet meer bij, maar wellicht vindt hij het project belangrijker dan zijn eigen economische gewin. De tijd zal het leren.

Wie zijn de hoofdverdachten om Satoshi Nakamoto te zijn?

Dan nu het onderdeel van het artikel waarvoor je op deze pagina terecht bent gekomen, wie is nu eigenlijk Satoshi Nakamoto? Er zijn ontzettend veel theorieën van mensen die het zouden kunnen zijn en mensen die zelf claimen Satoshi te zijn. Hoewel zijn identiteit nog altijd onbekend is, stopt dat mensen niet om diepgravend onderzoek te doen naar de mysterieuze bedenker van Bitcoin. Wat in zijn geschreven stukken opviel was zijn perfecte Engels, hetgeen voor twijfels zorgde over de door het pseudoniem gesuggereerde Japanse achtergrond. Voornamelijk zijn gebruik van Brits Engels in de code van Bitcoin heeft het vermoeden gekweekt dat hij uit Engeland komt. Een Zwitserse programmeur en actief lid van de Bitcoin community heeft de tijdstippen van zijn posts in een grafiek gestopt en liet daarmee zien dat Satoshi min of meer afwezig was tussen middernacht en 6 uur ’s ochtends Engelse tijd. Wat de geruchten over zijn Britse achtergrond alleen maar sterker maakte.

Nick Szabo

De eerste persoon die we gaan bespreken is Nick Szabo, Bitcoiner van het eerste uur. Deze man stond al bekend om zijn passie voor geld en digitaal geld vanwege zijn diverse publicaties over dit onderwerp. Hij wordt met name als verdachte gezien om Nakamoto te zijn vanwege zijn paper genaamd “Bit Gold”, dat wordt gezien als de voorganger van Bitcoin. Interessant is ook dat Szabo in 2008 in zijn blog heeft aangegeven bezig te zijn met een live versie van Bit gold. Dat dit uiteindelijk is uitgemond in Bitcoin, lijkt niet onwaarschijnlijk. Daarnaast heeft een onderzoeksbureau de schrijfstijl van Szabo vergeleken met de schrijfstijl van de Bitcoin whitepaper en ontzettend veel overeenkomsten gevonden. Ondanks al deze feiten ontkent hij tot op de dag van vandaag Satoshi te zijn. Maar waarom zou hij het ook toegeven? Het zou hem alleen maar kwetsbaar maken.

Wat ook opvalt is dat Satoshi in de Bitcoin whitepaper diverse verwijzingen maakt naar ideeën die werden gebruikt door Bit Gold, maar dat hij nooit direct sprak over Bit Gold. Dat is typisch voor iemand die zich de ideeën volkomen eigen heeft gemaakt. Hoewel het allemaal geen hard bewijs is, blijft Szabo één van de hoofdverdachten om Satoshi te zijn.

Hal Finney

Een andere Bitcoin prominent en ontwikkelaar die er vanaf het begin bij was is Hal Finney. Hij was de eerste persoon die op de mailinglijst van Satoshi reageerde en de eerste persoon ooit om een bitcoin transactie te ontvangen. Finney zag de potentie van Bitcoin al vroeg en kon dit op een mooie manier verwoorden. Volgens Juola & Associates, een bureau van experts in schrijfstijlherkenning, lijkt de schrijfstijl van Finney het meeste op die van Satoshi. Het enige vreemde is dat de gesprekken die Satoshi met Finney voerde en de eerste transacties dan gesprekken met zichzelf geweest zouden zijn. Dat lijkt een beetje tegenstrijdig voor een pseudoniem die er alles aan heeft gedaan om zijn identiteit te verbergen, de link zou immers snel gelegd kunnen worden. Hij moet hebben geweten dat de zoektocht al snel bij Finney uit zou komen, maar dat zou natuurlijk ook weer de perfecte dekmantel kunnen zijn.

Een grappig feitje is dat Hal Finney twee straten verderop woonde van een man genaamd Dorian Satoshi Nakamoto. Interessant is dat deze man uiteindelijk uit zijn huis is gezet door bankiers, dit voedde de geruchten dat de bedenker van Bitcoin de naam Satoshi Nakamoto hebben gekozen om symbolische redenen. De man staat symbool voor alle slachtoffers van het financiële systeem.

Gavin Andresen

Het grootste argument voor Gavin Andresen als de man achter het pseudoniem Satoshi Nakamoto is dat hij degene is die in 2010 de leiding over het project heeft gekregen. Als hij en Satoshi één en dezelfde persoon zouden zijn, dan is dit natuurlijk de perfecte manier om naar de achtergrond te verdwijnen en tegelijkertijd actief bij het project betrokken te blijven. Ook de schrijfstijl van Gavin Andresen vertoont grote gelijkenissen met die van Satoshi. Wat tegen Andresen als Satoshi spreekt is dat hij openlijk heeft uitgesproken dat het waarschijnlijk is dat Craig Wright, de man die zelf claimt Satoshi te zijn, inderdaad wel eens achter het pseudoniem zou kunnen zitten. Het kan zijn dat hij de claims van Wright echt geloofde, maar misschien gebruikte hij het wel als een manier om de aandacht van zichzelf af te wenden.

Craig Wright

We moeten hem eigenlijk wel bespreken, Craig Wright. De semi-gestoorde wetenschapper die heel heel graag Satoshi zou willen zijn en al sinds 2016 allerlei claims heeft gedaan. Er is enig bewijs dat Wright bij het project betrokken was op het moment dat het van de grond kwam, maar al zijn claims zijn tot nu toe vakkundig naar het domein der leugens verwezen. Tot nu toe lijken de claims van Wright vooral een kinderachtige schreeuw om aandacht die niet de moeite waard is om veel aandacht te geven. 

Dorian Satoshi Nakamoto

We hebben hem net al even de revue laten passeren, maar behalve dat deze man de naam deelt met de bedenker van Bitcoin, is er weinig tot geen bewijs dat hij daadwerkelijk de man achter Bitcoin is. Het enige wat voor hem spreekt is dat hij een paar straten verderop van Hal Finney woonde, maar dat lijkt eigenlijk meer als bewijs te dienen voor Finney als Satoshi.

Het grappige is dat Dorian Satoshi Nakamoto, ondanks dat het vrijwel uitgesloten is dat hij de bedenker van Bitcoin is geweest, uitgegroeid is tot het gezicht van Satoshi Nakamoto. Om deze reden is hij ook vaak geboekt om langs te komen op blockchain-conferenties.

Zal het mysterie rondom de identiteit van Satoshi ooit opgelost worden?

Alleen de tijd zal het leren of we ooit te weten gaan komen wie de bedenker van Bitcoin is. Naast de hiervoor genoemde namen zijn er talloze andere mensen aangewezen als Satoshi Nakamoto. Zelfs Elon Musk komt in dit soort lijstjes weleens voorbij. Het zou het beste zijn voor Bitcoin als we nooit te weten komen wie Satoshi is, maar dat stopt zelfs de grootste aanhangers niet om stiekem op zoek te gaan naar de identiteit van het mysterieuze genie. Het moet voor Satoshi zelf soms ook lastig zijn om zoiets groots ontwikkeld te hebben en het niet te kunnen claimen, maar het laat zien dat hij zijn ego aan de kant heeft gezet voor zijn idealen en dat is op zichzelf eigenlijk ook weer iets heel bijzonders.