Bitcoin en belasting betalen

Op deze pagina gaan we je uitleggen hoe het betalen van belasting over je crypto-vermogen werkt. Hoewel wij bitcoin vaak als voorbeeld gebruiken is hetgeen wat op deze pagina wordt besproken van toepassing op alle cryptocurrencies (lees: digitale valuta).

Momenteel worden bitcoin en andere cryptocurrencies nog niet erkend als wettig betaalmiddel. Dat neemt niet weg dat het bezit van cryptocurrencies en inkomsten in de vorm van cryptocurrencies moeten worden opgegeven bij de Belastingdienst. Hieronder gaan we je uitleggen hoe er waarover je precies aangifte moet doen.

Alleen als jij een geldige en heldere handelsgeschiedenis kunt tonen, zal de Belastingdienst je aangifte accepteren bij een eventuele controle. Op de meeste websites is het mogelijk om je handelingen op te slaan en te exporteren in een voor de Belastingdienst makkelijk leesbaar format. Is dit niet het geval, maak dan een schermafbeelding waarop zowel de koers, de datum als de hoeveelheid aangekochte cryptocurrencies zichtbaar zijn. Zonder deze elementaire data is het mogelijk dat jouw belastingaangifte (na een controle) ongeldig wordt verklaard. Om dit te voorkomen sturen we bij SATOS na iedere aankoop van cryptocurrencies een overzicht met de transactiegegevens naar het door jou opgegeven e-mailadres. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Inkomstenbelasting bij uitbetaling in cryptocurrency (Box 1)

Krijg jij jouw gehele of een deel van je inkomsten uitbetaald in cryptocurrencies? Dan moet je daar gewoon aangifte van doen, ondanks dat cryptocurrencies niet zijn erkend als wettig betaalmiddel. Uitbetaling in bitcoin en andere cryptocurrencies wordt gezien als een uitbetaling in natura. Voor je aangifte is het van belang om de waarde van de door jou ontvangen bitcoins om te rekenen naar euro’s tegen de koers op het moment van ontvangen. Het kan voor de uitbetaling dus handig zijn om de koers een beetje in de gaten te houden.

Houd jij je actief bezig met handelen of minen? (Box 1 en 2)

Handel jij persoonlijk in cryptocurrencies en kun je de uitkomst zelf niet beïnvloeden? Dan horen jouw winsten en/of verliezen niet thuis in Box 1. Het wordt een ander verhaal wanneer je dit bedrijfsmatig/professioneel doet en je door middel van bijvoorbeeld jouw deskundigheid, ervaring of relaties het koersverloop kunt beïnvloeden. Met andere woorden, zolang de uitkomst van het handelen of minen niet enigszins zeker is en je aan het speculeren bent, horen de resultaten uit handelen en mining niet thuis in Box 1 en 2.

Ook het minen van cryptocurrencies valt doorgaans, vanwege de speculatieve aard, onder Box 1 en 2. Het is namelijk niet zeker hoeveel je van een bepaalde coin zult minen en ook het koersverloop is hoogst onzeker. Als gevolg hiervan horen ook de resultaten uit mining niet thuis in Box 1 en 2. Wanneer je die zekerheid wel hebt en je mining-activiteiten een meer professionele aard hebben, horen de resultaten wel thuis in Box 1 en 2. Is dit laatste het geval? Dan mag je de kosten die het minen met zich meebrengt van het resultaat afhalen. Hierbij kan je onder andere denken aan de transactiekosten, afschrijving van de benodigde apparatuur en gemaakte stroomkosten.

Crypto als investering/om te sparen (Box 3)

Cryptocurrencies die jij bezit als middel om te sparen ofwel als belegging moet je opgeven bij de Belastingdienst als onderdeel van je vermogen. Het goede nieuws hierbij is dat je eventuele koerswinsten bij een wisseling van crypto naar euro’s en andersom niet hoeft op te geven als inkomstenbelasting. De fiscus beschouwt dit als een wisseling van valuta naar valuta en dus enkel als een wisseling van drager van jouw vermogen.

Over je belastbare vermogen betaal je de zogeheten vermogensrendementsheffing. Dit ontzettend lange woord is een vorm van belasting die je betaalt over een fictief rendement. Jouw belastbare vermogen bestaat uit:

  • De waarden van jouw bezittingen minus je schulden op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet.

Hier mag je van aftrekken:

  • Je heffingsvrije vermogen (de hoogte van dit bedrag is terug te vinden op de website van de belastingdienst);
  • Je schulden.

Cryptocurrency belastingregels 2018 (box 3)

In 2018 is het heffingsvrije vermogen (zonder fiscale partner) €30.000. Sinds 1 januari 2018 wordt er over een deel van je vermogen 0,36% en over het andere deel 5,38% fictief rendement berekend. Hoe hoger je vermogen, hoe hoger het fictieve rendement uitvalt. Over dit fictieve rendement betaal je vervolgens 30% inkomstenbelasting.

Ho even, wat bedoelen we precies met een fictief rendement? Om het de Belastingdienst wat makkelijker te maken gaat de overheid uit van een fictief rendement. Heb je met jouw portfolio een rendement behaald wat een stuk hoger ligt dan het fictieve rendement? Dan heb je geluk! Andersom is het wat minder leuk natuurlijk, maar het maakt het berekenen van hoeveel belasting je moet gaan betalen wel heel gemakkelijk.

Cryptocurrency belasting uitrekenen 2018

Om het je nog makkelijker te maken schetsen we even een voorbeeldsituatie zodat je kunt zien hoe de berekening precies in zijn werk gaat.

Voorbeeld – 2018: Stel dat je op 1 januari 2018 voor €150.000 aan bitcoins en (voor het gemak van de berekening) geen ander geld of vermogen. De eerste €30.000 is vrijgesteld van belasting dus je belastbare vermogen komt neer op €120.000. Hiermee val je in de eerste en tweede schijf. Over de eerste €70.800 van je vermogen wordt een fictief rendement van 2,017% gerekend. Dit komt neer op een bedrag van €1428,03. Over het restant van je vermogen, €49.200, wordt een fictief rendement van gemiddeld 4,326% gerekend. Dit komt neer op een bedrag van €2.128,39. Over dit totale fictieve rendement van €3.556,42 (€1428,03 + €2.128,39) wordt 30% aan inkomstenbelasting geheven. Dat komt in dit voorbeeld neer op een vermogensrendementsheffing van €1.066,92 over je vermogen van €150.000 aan bitcoins.